Meny
Hjem
WebButikk
Login

Vilkår for bruk av Russebuss.no!

1) Alt materiale på Russebuss.no skal du gå ut i fra er beskyttet i henhold til norsk lov (copyright-lovverk) og materialet kan ikke brukes, unntatt i tilfeller hvor bruk er tillatt i henhold til disse lover. Materialet kan ikke brukes uten skrtiftlig samtykke fra Russebuss.no

2) Russebuss.no tar intet ansvar for feil i innhold på disse sider. Alt innhold, som faglig innhold, reportasjer, linkesider, annonser, gjestebøker, chattesider, debatter og forum må leses og brukes for egen risiko.

3) Bruken av disse sidene skjer helt og holdent på eget ansvar, og hverken Russebuss.no eller andre ansvarlige har noe ansvar for skader/ tap/ datainfeksjoner som måtte oppstå direkte eller indirekte på grunn av disse sidene.

4) Vi bruker mye tid på å holde sidene oppdatert og korrekte, men det gis ingen garantier for at sidene er frie for feil, inneholder feilaktiv informasjon, eller falske/ useriøse annonser. Russebuss.no fraskriver seg ansvar for innhold som blir linket til, innlagt i annonser, gjestebøker, linkesider, chattesider, debatter/ forumer og faglig innhold.

5) Russebuss.no prøver å holde sidene så korrekte og oppdaterte som mulig, og ser gjerne at innspill på feil, endringer og nyttig ekstrainformasjon blir gitt til oss på e-post (post@russebuss.no). Innhold som stammer fra andre kilder er referert så godt som mulig. Opphavsmann er angitt der opplysning om denne er tilgjengelig.

6) Ved bruk av Russebuss.no forplikter brukeren seg til å følge norsk lov og andre offentlige reguleringer. Bruker skal ikke lagre, spre eller sende innhold fra tjenesten som strider mot vanlig folkeskikk. Bruker forplikter seg til ikke å bruke tjenesten mot vanlige regler for høflighet og moral. Overtredelser mot norsk lov vil bli anmeldt.

7) Bruker gir rettighet til Russebuss.no å modifisere, kopiere og publisere alt innhold som bruker har levert til tjenesten. Dette gjelder dog ikke private meldinger eller private chat-samtaler som er konfidensielle.

8) Som medlem hos Russebuss.no godtar medlemmet at Russebuss.no lagrer medlemmets personlige informasjon. Godkjennelsen kan når som helst oppheves. Russebuss.no forplikter seg til ikke å benytte medlemmets personlige informasjon til andre formål og ikke gi de videre til tredje part.

9) Vi er ikke ansvarlige for innholdet til annonsørenes annonser eller andre tjenester som blir tilbudt på disse sider. Heller ikke er vi ansvarlige for kvaliteten på annonsørenes hjemmesider eller riktigheten av innholdet til tjenestene som tilbys der.

10) Dersom en bruker krenker disse vilkårene har Russebuss.no rett til å fjerne all informasjon om brukeren og dens innlegg.

11) Bruker må kompensere for all ødeleggelser eller utgifter som beløper når det er anlagt en sak mot Russebuss.no eller noen av dets ansvarlige, hvis disse sakene er forårsaket som følge av brudd på disse vilkårene, eller en brukerkrenkelse mot en tredjepart.

12) Russebuss.no kan når som helst endre og oppdatere disse vilkår for bruk, endringer av vilkårene vil bli annonsert i nyhetsoversikten.

13) Tvister om eller forbundet med disse vilkår reguleres av norske lover. Søksmål om eller forbundet med vilkår, eller andre tvister vedrørende Russebuss.no og dets ansvarlige skal ha verneting ved domstolene i Oslo.

14) Det er ikke tillatt å bruke Russebuss.no til spredning av reklame, eller direkte salg uten avtale med Russebuss.no. Untatt fra dette er privat kjøp og salg. Bedrifter henvises til å tegne avtale for bruk av bedriftsannonser, eller annonsering. Emner eller innlegg i forumet som strider med dette forbudet vil bli slettet, og brukeren kan bli utestengt. Dette forbudet er av hensyn til våre annonsører.
 

15) Russebuss.no står fritt til å benytte seg av kontaktinformasjon på annonse sidene, for å benytte dette til kommersiell hensikt.

Russebuss.no, februar 2005

Regelverk for Medlemmer av Russebuss.no