For foresatte

Vi ønsker å engasjere foresatte i hele prosessen til russen. Vi tar veldig gjerne også et møte med foresatte separat.

Her er noen eksempler om hva vi anbefaler å inkludere foreldre:

  • Møte før man inngår kontrakt

  • Signering av kontrakt

  • All dialog mellom russebuss.no og russegruppen frem til russetiden

  • Under russetiden

  • Etter russetiden

  • Eventuelle egne møter med foresatte